Mastinos - Machos

 Guaglione "Timone"(KAISER) -  Italiano 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  
Guaglione "Timone"

(KAISER)

Vito
Roi 10/202031
Maggio

Roi 04/53798

 

 Ogan - Roi 02/103362

Carmela - Roi 99/61633
Marianna - Roi 08/126288 Brincande Roi/07/12775

 

Lea 06/83907

Finni Celia

Roi 10/174710

Maggio - Roi 04/53798 Ogan - Roi 02/103362
Carmela - Roi 99/616335
Elsa - Roi 07/19729 Illimani Salvador

Roi 02/125712

Betti

Roi 04/55076