Mastinos - Fêmeas

Morgana "Ciro Fusco"  - Italiana


 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Morgana "Ciro Fusco"

Roi 11/162698

 

Achille

Roi 09/152423

 

 Bruno

 Roi 05/34396

Leone Dello Stradone Vesuviano

 Roi 02/73708

Aurora

Roi 00/93370

 Alana Dell'Anteler

Roi 07/78911

Monzon

Roi 01/13844

Tania Dell'Anteler

 Roi 05/32992

Roi 10/50264

Pegasus Roi 06/97863

Argo

Roi 04/70629

Cleo Roi 04/113627

Circe-Pat

Roi 08/126646

Patrizio

Roi 07/12681

Fiamma

 Roi 06/46243